Aktualności Lean

 

Badanie benchmarkingu Lean

 Dodano: 2018-11-12
I Ogólnopolskie badanie Benchmarkingu stosowania koncepcji lean management i pierwsza w Polsce książka pt: „Benchmarking koncepcji lean management na przykładzie przedsiębiorstw w Polsce”.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu wymusza do bycia elastycznym. Obecnie zaobserwować można duże zainteresowanie nowoczesnymi koncepcjami zarządzania,  w tym między innymi koncepcją lean management, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Zapotrzebowanie na wymianę wiedzy w obszarze szczupłego zarządzania (czego potwierdzeniem jest duża liczba organizowanych konferencji, spotkań biznesowych oraz oferowanego bogatego pakietu dydaktycznego), zaobserwowany w praktyce nieustrukturyzowany przebieg inicjatyw benchmarkingowych (opierający się głównie na  kopiowaniu zauważonych rozwiązań),  brak jednolitego modelu implementacji koncepcji lean management-skłaniają do korzystania z  metody wzajemnych porównań- benchmarkingu.

Benchmarking nie jest działaniem jednorazowym czy kopiowaniem zaobserwowanych rozwiązań, a kreatywnym procesem, źródłem pomysłów, metod, najlepszych praktyk umożliwiających przedsiębiorstwom stanie się organizacją uczącą.

Badanie na temat benchmarkingu lean management

Joanna Adamczak postanawia przeprowadzić I Ogólnopolskie badanie benchmarkingu stosowania koncepcji lean management, którego celem jest przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej innowacyjnej tematyki w Polsce, identyfikacja potencjalnych  obszarów zastosowania metody wzajemnych porównań w funkcjonowaniu lean management w przedsiębiorstwach, zdefiniowanie korzyści i możliwości benchmarkingu w lean, opracowanie zestawu barier i ograniczeń benchmarkingu stosowania koncepcji lean management, zachęcanie do wymiany wiedzy w zakresie  lean management w Polsce.

Działania jakie autorka zaplanowała w związku z badaniem:

-dystrybucja ankiet: online i w wersji papierowej w całej Polsce, na możliwie jak największej próbie badawczej,

-prezentacja wyników i wniosków na konferencjach lean management w całej Polsce, celem szerzenia wiedzy o benchmarkingu koncepcji lean management,

-I Ogólnopolskie spotkanie: „Benchmarking of lean management”, które zostanie zorganizowane przez autorkę w roku 2019-  w celu rozpowszechniania tej tematyki,

-opisanie wniosków i spostrzeżeń w publikacjach naukowych,

-spełnienie marzenia i wydanie I pozycji literaturowej w Polsce dotyczącej benchmarkingu koncepcji lean, pt:„Benchmarking stosowania koncepcji lean management”. Książka oprócz teoretycznej charakterystyki benchmarkingu oraz lean management, procedury jego przeprowadzania, zawierała będzie dodatkowo dobre praktyki w stosowaniu koncepcji lean w praktyce, w podziale na kulturę lean management oraz metody i narzędzia.

Wymiana doświadczeń na temat benchmarkingu

Joanna chciałaby zaprosić do wymiany wiedzy oraz wsparcia tego pomysłu-  przedstawicieli nauki, biznesu, praktyków lean, konsultantów lean oraz przedstawicieli firm doradczych. Opinie, spostrzeżenia, doświadczenia wszystkich osób  chętnych podzielić się wiedzą praktyczną zostaną uwzględnione w opracowaniu, a w przyszłości stronie internetowej dedykowanej zagadnieniu. Osoby chętne pomóc w projekcie zostaną partnerami wymienionymi w pozycji książkowej.

Zachęcamy  do wzięcia udziału w badaniu

Link do ankiety: http://www.benchmarkinginlean.pl
Joanna Adamczak


Pozostałe aktualności Lean

 • Zapowiedź: XVI Europejski Kongres KAIZEN

  zapowiedz-xvi-europejski-kongres-kaizen

  Serdecznie zapraszamy Państwa do kolejnej odsłony niekończącej się dyskusji o kulturze kaizen, tym razem w kontekście wsparcia strategii naszych organizacji.

 • Elementy prowadzące do nieustannego wzrostu firmy - relacja

  relacja-elementy-nieustannego-wzrostu-firmy

  18 października 2019 br. w Gdańsku odbyła się, już po raz drugi, konferencja z cyklu: „Polak Potrafi. Lean w polskich realiach”. Spotkanie zorganizowane zostało ponownie w historycznym miejscu – w muzeum, sali BHP Stoczni Gdańskiej. Podczas wydarzenia, uczestnicy mieli okazję zyskać garść aktualnych informacji oraz na wymianę doświadczeń związanych z rozwojem koncepcji lean management w firmach fu ...

 • Lean na barkach jednej osoby - relacja z Lean Trendy

  relacja-lean-trendy-2019

  12 października spotkaliśmy się na Konferencji Lean Trendy 2019. To wydarzenie, na którym spotykają się rok rocznie tłumnie członkowie Stowarzyszenia Lean Management Polska, a jednocześnie otwarte dla tych, którzy chcą posłuchać doświadczeń jednych z najbardziej zapalonych do ciągłego doskonalenia ludzi w kraju.

Technologie wspierające Lean

PARTNERZY SEKCJI:

3DGence

Komentarze

Śledź nas w social media Aktualności  
Zapowiedź: XVI Europejski Kongres KAIZEN

Serdecznie zapraszamy Państwa do kolejnej odsłony niekończącej się dyskusji o kulturze kaizen, tym razem w kontekście wsparcia strategii naszych organizacji.

Elementy prowadzące do nieustannego wzrostu firmy - relacja

18 października 2019 br. w Gdańsku odbyła się, już po raz drugi, konferencja z cyklu: „Polak Potrafi. Lean w polskich realiach”. Spotkanie zorganizowane zostało ponownie w historycznym miejscu – w muzeum, sali BHP Stoczni Gdańskiej. Podczas wydarzeni ...

PolecamyPatronujemyWyszukiwarka
Śledź nas na Facebooku