Aktualności Lean

 

Badanie benchmarkingu Lean

 Dodano: 2018-11-12
I Ogólnopolskie badanie Benchmarkingu stosowania koncepcji lean management i pierwsza w Polsce książka pt: „Benchmarking koncepcji lean management na przykładzie przedsiębiorstw w Polsce”.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu wymusza do bycia elastycznym. Obecnie zaobserwować można duże zainteresowanie nowoczesnymi koncepcjami zarządzania,  w tym między innymi koncepcją lean management, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Zapotrzebowanie na wymianę wiedzy w obszarze szczupłego zarządzania (czego potwierdzeniem jest duża liczba organizowanych konferencji, spotkań biznesowych oraz oferowanego bogatego pakietu dydaktycznego), zaobserwowany w praktyce nieustrukturyzowany przebieg inicjatyw benchmarkingowych (opierający się głównie na  kopiowaniu zauważonych rozwiązań),  brak jednolitego modelu implementacji koncepcji lean management-skłaniają do korzystania z  metody wzajemnych porównań- benchmarkingu.

Benchmarking nie jest działaniem jednorazowym czy kopiowaniem zaobserwowanych rozwiązań, a kreatywnym procesem, źródłem pomysłów, metod, najlepszych praktyk umożliwiających przedsiębiorstwom stanie się organizacją uczącą.

Badanie na temat benchmarkingu lean management

Joanna Adamczak postanawia przeprowadzić I Ogólnopolskie badanie benchmarkingu stosowania koncepcji lean management, którego celem jest przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej innowacyjnej tematyki w Polsce, identyfikacja potencjalnych  obszarów zastosowania metody wzajemnych porównań w funkcjonowaniu lean management w przedsiębiorstwach, zdefiniowanie korzyści i możliwości benchmarkingu w lean, opracowanie zestawu barier i ograniczeń benchmarkingu stosowania koncepcji lean management, zachęcanie do wymiany wiedzy w zakresie  lean management w Polsce.

Działania jakie autorka zaplanowała w związku z badaniem:

-dystrybucja ankiet: online i w wersji papierowej w całej Polsce, na możliwie jak największej próbie badawczej,

-prezentacja wyników i wniosków na konferencjach lean management w całej Polsce, celem szerzenia wiedzy o benchmarkingu koncepcji lean management,

-I Ogólnopolskie spotkanie: „Benchmarking of lean management”, które zostanie zorganizowane przez autorkę w roku 2019-  w celu rozpowszechniania tej tematyki,

-opisanie wniosków i spostrzeżeń w publikacjach naukowych,

-spełnienie marzenia i wydanie I pozycji literaturowej w Polsce dotyczącej benchmarkingu koncepcji lean, pt:„Benchmarking stosowania koncepcji lean management”. Książka oprócz teoretycznej charakterystyki benchmarkingu oraz lean management, procedury jego przeprowadzania, zawierała będzie dodatkowo dobre praktyki w stosowaniu koncepcji lean w praktyce, w podziale na kulturę lean management oraz metody i narzędzia.

Wymiana doświadczeń na temat benchmarkingu

Joanna chciałaby zaprosić do wymiany wiedzy oraz wsparcia tego pomysłu-  przedstawicieli nauki, biznesu, praktyków lean, konsultantów lean oraz przedstawicieli firm doradczych. Opinie, spostrzeżenia, doświadczenia wszystkich osób  chętnych podzielić się wiedzą praktyczną zostaną uwzględnione w opracowaniu, a w przyszłości stronie internetowej dedykowanej zagadnieniu. Osoby chętne pomóc w projekcie zostaną partnerami wymienionymi w pozycji książkowej.

Zachęcamy  do wzięcia udziału w badaniu

Link do ankiety: http://www.benchmarkinginlean.pl
Joanna Adamczak


Pozostałe aktualności Lean

Technologie wspierające Lean

PARTNERZY SEKCJI:

3DGence

Komentarze

Śledź nas w social media Aktualności  
Usprawnianie, innowacja i szkolenie jako filary WCM - relacja

Przedsiębiorstwa idące ścieżką World Class Manufacturing miały okazję spotkania i wymiany doświadczeń w ramach XVI edycji konferencji GBI Partners „Produkcja klasy światowej. Przemysł 4.0, WCM, Lean - najlepsze rozwiązania”. Konferencja miała miejsce ...

Polecamy
Kalendarz konferencji Lean  
PatronujemyŚledź nas na Facebooku