Aktualności Lean

 

Odnaleźć strumień wartości w służbie zdrowia - relacja z Forum Rynku Zdrowia

 Dodano: 2018-11-24
XIV Forum Rynku Zdrowia zgromadziło wielu specjalistów i osób decyzyjnych w zakresie kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Liczne sesje tematyczne oraz otwarta dyskusja na forum umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z różną perspektywa patrzenia na wdrażane lub planowane rozwiązania.
Stawianie pytań o wspólne cele – jak osiągnąć największy wynik zdrowotny oraz weryfikacja działania sieci szpitali w aspekcie finansowym, jak i jakości w dostępie do świadczeń – było wstępem do dyskusji o możliwościach usprawnienia systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Określenie wielu nieścisłości w zakresie podziału ryczałtu, niejasności w zapisach, złymi procesami na wejściu oraz brakiem pełnej strategii związanej z opieką ambulatoryjną, wskazało uczestnikom jak ważna jest komunikacja w budowaniu całościowej strategii i procesów w przepływie pacjenta.

Jaka jest państwowa strategia?

Pytania i dyskusja dotyczyła zarówno płatnika publicznego jakim jest NFZ jak i prywatnych podmiotów, tj. Luxmed, Medicover, Enel-Med, którzy nie widząc jasnej strategii państwa polskiego na opiekę zdrowotną, nie mogą planować inwestycji w nowe potrzebne z punktu widzenia pacjenta inicjatywy.

Strumień wartości w służbie zdrowia

Dane przedstawione przez prof. dr. hab. n. med. Piotra Czauderna o wzroście ilości szpitali w Polsce, łóżek ostrych oraz liczby hospitalizacji, wskazuje że system oferuje najdroższe leczenie przy spadającej równocześnie efektywności wykorzystania łóżek szpitalnych.Przykład Duński, gdzie spadek ilości szpitali wyniósł z 78 do 28 pokazuje jak nieefektywnie  prowadzony jest  proces leczenia w Polsce, który rozpoczyna się najczęściej w POZ. Profesor wskazał, że zarówno pod względem kosztów leczenia jak i braków kadrowych, system ten będzie musiał ulec zmianie w najbliższych latach.

Czynnik jakościowy w opiece medycznej

Warto dodać, że czynnik jakościowy w opiece medycznej, który wcześniej nie miał znaczenia, został na stałe wpisany we wskaźniki zmian procesowych realizowanych przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia.

Strumień wartości w służbie zdrowia

Uczestnicy forum wskazywali, że w systemie pacjentocentrycznym powinniśmy budować model opieki w inny sposób niż kilka lat temu, jn. przeniesienie profilaktyki do lekarza medycyny pracy, czy wyższe dopłaty do efektywniejszych leków. Działania te mogą znacząco wpłynąć na ograniczenia kosztów związanych z długotrwałą hospitalizacją pacjenta. Patrzenie na proces leczenie od strony wartości dodanej dla pacjenta jest bardzo dobrym kierunkiem w podejmowanych działaniach.

Tworzenie strumienia wartości w służbie zdrowia

Forum Rynku Zdrowia poruszało szereg problemów od telemedycyny, finansowania świadczeń zdrowotnych, nowych rozwiązań w zakresie opieki onkologicznej jak i  optymalnych rozwiązań w procesie przepływu pacjenta w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Zarówno prelegenci jak i uczestnicy diagnozowali problemy, lecz rozwiązania nie miały wymiaru wspólnego budowania rzeczywistego strumienia wartości dla pacjenta.

Strumień wartości w służbie zdrowia

Podział komórek decyzyjnych i patrzenia w sposób „my i oni”, obrazowały jak wiele stoi przed polską służbą zdrowia w zakresie wdrażania podejścia lean management. Widoczni liderzy i eksperci powinni wyznaczać strategię, cele i kierunki działań, a następnie pracować wspólnie nad rozwiązaniami, przedstawiając twarde wyniki w usprawnianych obszarach, tj. skrócenie kolejek, redukcja zakażeń szpitalnych, redukcja kosztu hospitalizacji na pacjenta itp.

Tak jak w innych dziedzinach rozwiązania lean osiągają bardzo dobre wyniki, tak i lean w medycynie przynosi wymierne korzyści finansowe, jakościowe i kulturowe.
Grzegorz Koczor


Pozostałe aktualności Lean

Technologie wspierające Lean

PARTNERZY SEKCJI:

3DGence

Komentarze

Śledź nas w social media Aktualności  
Robotyzacja poprzez RPA, ale nie jako panaceum na złe procesy – relacja

7 kwietnia spotkaliśmy się wraz z ponad setką uczestników na konferencji BPA Summit. Rzecz jasna, ze względu na podjęte restrykcje, nie w sali konferencyjnej, ale w sieci. Organizatorzy, trzeba przyznać, podeszli do wydarzenia z pomysłem i z pełnym p ...

Poznaj najlepsze case studies wdrożeń automatyzacji na polskim rynku!

/Aktualizacja/  Zapraszamy na BPA Summit 2020, 7 kwietnia 2020 w Warszawie. Tym razem ze względu na sytuację, będziemy z Wami online, wraz z możliwością zadawania pytań do prelegentów.

PolecamyPatronujemyWyszukiwarka
Śledź nas na Facebooku