Aktualności Lean

 

Shop Floor Management, czyli o metodzie weryfikowania wyników organizacji angażującej wszystkich jej członków…

 Dodano: 2018-12-18
14 grudnia 2018 w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu odbyło się IV spotkanie Lean Exchange Club organizowane przez firmę Lean Management Consulting Group. Wydarzenie zostało podzielone na 2 części- pierwsza to prelekcje zaproszonych gości; druga część to praktyczne warsztaty z udziałem uczestników spotkania.
Motywem przewodnim wydarzenia była tematyka dotycząca Shop Floor Management, a jego głównymi celami:
 • zrozumienie idei Gemba w procesie zarządzania,
 • zgłębienie wagi codziennego zarządzania procesami poprzez wskaźniki,
 • poznanie roli standaryzacji pracy managerskiej w zarządzaniu,
 • zrozumienie wagi zarządzania wizualnego,
 • zdefiniowanie warunków skutecznych spotkań zespołowych,
 • efektywnej kaskadyzacji spotkań w organizacji,
 • rutyn managerskich – ważnych w realizacji strategii organizacji.


Shopfloor Management - ćwiczenie

Rafał Palonek, dyrektor zarządzający w Lean Management Consulting Group, rozpoczął grudniowe spotkanie od omówienia pojęcia Gemba Kanri i jego istotnej roli w realizacji strategii organizacji. Wśród czynników sukcesu w stosowaniu Gemba Kanri wymienił między innymi: rolę zarządzających, standaryzację działań w organizacji z uwzględnieniem standaryzacji działań menedżerów, wizualizację i monitorowanie wskaźników, koncentrację na danych i liczbach, traktowanie problemów jako możliwości i nie ocenianie osób czy działań. Podczas prelekcji zaprezentował przykłady organizacji spotkań zespołów, tablic wizualizacyjnych czy kart przeglądu działań Shop Floor Management.

Spotkania i informacje - droga dwukierunkowa…

Kolejna prezentacja należała do Aleksandry Darlewskiej, Lean Managera z firmy Bombardier Transportation. Prelegentka przedstawiła program wsparcia doskonałości operacyjnej o nazwie BOS (Bombardier Operating System). Jakość w procesie, krótki czas realizacji, zaangażowanie ludzi, standaryzacja i ciągłe doskonalenie to 5 filarów składających się na system BOS. Aleksandra Darlewska scharakteryzowała dodatkowo główne wskaźniki pomiaru efektywności stosowane w organizacji w podziale na 4 kategorie: ludzie, jakość, czas realizacji i koszty, uwzględniając sposób ich wizualizacji. Omówione zostały również standardy pracy i spotkań od poziomu najwyższego kierownictwa zakładu, poziomu lidera, po zespoły operacyjne. Wśród korzyści pracy z Shop Floor Management wymieniono między innymi: zlokalizowanie zespołu operacyjnego bliżej produkcji z jasno określonymi, wspólnymi celami („one roof concept” ), zmotywowani i efektywnej zarządzający zespołami liderzy, widoczne problemy i ścieżka ich eskalacji, przejrzystość i standard wyników na wszystkich poziomach organizacji oraz nastawienie poszczególnych funkcji i poziomów na wsparcie i rozwiązywanie problemów.

Psychologia postaci w zarządzaniu wizualnym…

shop-floor-manager-relacja

Grzegorz Golaś, Business Development Manager, CEO z firmy TAGATIC Polska, w swojej prelekcji nakreślił zalety zarządzania wizualnego. Wizualizacja jako najprostsza forma komunikacji, najtańszy sposób optymalizacji procesów może być niezwykle skutecznym narzędziem przy równoczesnym zastosowaniu standaryzacji pielęgnowanej codziennie. Gość, odwołując się do psychologii Gestalt, zwanej „ psychologią postaci”, omówił 5 zasad wspomagających wizualizację: zasadę pregnancji, domykania, podobieństwa, ciągłości oraz przyzwyczajenia (doświadczenia). Unikanie zbyt skomplikowanych kształtów, stosowanie oczywistych skojarzeń, minimalizm, grupowanie informacji, stosowanie poziomych oznaczeń czy utartych wzorców to najważniejsze przesłania płynące z uprzednio wymienionych zasad. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały również praktyczne przykłady zarządzania wizualnego zastosowane w firmach Volvo oraz Leoni Kabel Polska.

 

Druga część wydarzenia to praktyczne warsztaty mające na celu przygotowanie tablic wizualizacyjnych przez uczestników spotkania i tym samym zainspirowanie ich do wymiany doświadczeń i wiedzy.

shop-floor-manager-relacja

Kolejne spotkanie Lean Exchange Club w marcu przyszłego roku.

 

 

Joanna Adamczak


Pozostałe aktualności Lean

 • Zapowiedź: XVI Europejski Kongres KAIZEN

  zapowiedz-xvi-europejski-kongres-kaizen

  Serdecznie zapraszamy Państwa do kolejnej odsłony niekończącej się dyskusji o kulturze kaizen, tym razem w kontekście wsparcia strategii naszych organizacji.

 • Elementy prowadzące do nieustannego wzrostu firmy - relacja

  relacja-elementy-nieustannego-wzrostu-firmy

  18 października 2019 br. w Gdańsku odbyła się, już po raz drugi, konferencja z cyklu: „Polak Potrafi. Lean w polskich realiach”. Spotkanie zorganizowane zostało ponownie w historycznym miejscu – w muzeum, sali BHP Stoczni Gdańskiej. Podczas wydarzenia, uczestnicy mieli okazję zyskać garść aktualnych informacji oraz na wymianę doświadczeń związanych z rozwojem koncepcji lean management w firmach fu ...

 • Lean na barkach jednej osoby - relacja z Lean Trendy

  relacja-lean-trendy-2019

  12 października spotkaliśmy się na Konferencji Lean Trendy 2019. To wydarzenie, na którym spotykają się rok rocznie tłumnie członkowie Stowarzyszenia Lean Management Polska, a jednocześnie otwarte dla tych, którzy chcą posłuchać doświadczeń jednych z najbardziej zapalonych do ciągłego doskonalenia ludzi w kraju.

Technologie wspierające Lean

PARTNERZY SEKCJI:

3DGence

Komentarze

Śledź nas w social media Aktualności  
Zapowiedź: XVI Europejski Kongres KAIZEN

Serdecznie zapraszamy Państwa do kolejnej odsłony niekończącej się dyskusji o kulturze kaizen, tym razem w kontekście wsparcia strategii naszych organizacji.

Elementy prowadzące do nieustannego wzrostu firmy - relacja

18 października 2019 br. w Gdańsku odbyła się, już po raz drugi, konferencja z cyklu: „Polak Potrafi. Lean w polskich realiach”. Spotkanie zorganizowane zostało ponownie w historycznym miejscu – w muzeum, sali BHP Stoczni Gdańskiej. Podczas wydarzeni ...

PolecamyPatronujemyWyszukiwarka
Śledź nas na Facebooku