Aktualności Lean

 

Studenckie warsztaty Lean Team - relacja

 Dodano: 2017-05-08
Na terenie Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej dnia 25.04.2017r. miały miejsce „Warsztaty z Lean Management – II Edycja” zorganizowane przez SKN Lean Team.
Wydarzenie to było podzielone na część teoretyczną otwartą dla wszystkich chętnych, podczas której zorganizowano liczne konkursy z nagrodami oraz część praktyczną z sześcioma różnymi tematami warsztatów. Celem wydarzenia było zachęcenie studentów oraz absolwentów do poszerzenia wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu szczupłego zarządzania.

Na ścieżce (zawodowej) Lean

Wstęp wolny na część konferencyjną zachęcił nie tylko studentów, ale także absolwentów i pracowników Politechniki Śląskiej do udziału w wydarzeniu. W części konferencyjnej wzięło udział około 100 osób. O godzinie 10:00 nastąpiło powitanie uczestników przez przewodniczącą SKN „Lean Team” Joannę Buła, a następnie rozpoczęto cykl wykładów, które przeprowadzili:

Rafał Wysocki – absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego i jednocześnie założyciel projektu „Lean Time”, którego celem jest rozpowszechnianie koncepcji Lean w kręgach akademickich i w przedsiębiorstwach. Podczas wykładu ,,Moja szczupła ścieżka, czyli od zera do Lean Managera" prelegent nie tylko opisał ścieżkę swojej kariery, ale także podkreślał, jak istotną rolę pełniło Lean w trakcie jego ścieżki zawodowej

Mariusz Ciołczyk – pracownik firmy Unilever, który skupił się na pokazaniu praktycznego zastosowania narzędzi lean podczas prelekcji „Wdrażanie SMED w przedsiębiorstwie produkcyjnym”. Prelegent wykazał, że dzięki wdrożeniu SMED skrócono czas przezbrajania maszyny stosowanej do produkcji opakowań typu open top i zwykłych opakowań herbaty.

Tomasz Król – twórca Instytutu Doskonalenia Produkcji, który podczas wystąpienia „Czy chcesz być koniem czy pegazem” w metaforyczny sposób przedstawił różnice pomiędzy pracownikiem wykonującym swoje zadania bez zastanowienia a pracownikiem otwartym na zmiany, który widzi niedoskonałości i możliwości uprawnienia procesu.

Maciej Wiertel – członek Stowarzyszenia Lean Management Polska przedstawił narzędzie VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości. Prelegent zwrócił także uwagę, że problemy należy postrzegać jako potencjały, które odpowiednio rozwiązane mogą usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

W trakcie części konferencyjnej zorganizowano przerwę pod hasłem „Czas na Lipton!”, gdzie można było m.in. spróbować różnego rodzaju herbat Lipton. Dodatkowo zorganizowano dla uczestników trzy konkursy – pierwszy z nich był zorganizowany podczas przerwy, gdzie trzech uczestników miało za zadanie uporządkować swoje stanowisko pracy zgodnie z zasadami 5S i ergonomii. Kolejny konkurs został przeprowadzony przez przedstawiciela firmy Unilever – Michaela Bednarczyka. Konkurs polegał na odpowiadaniu na pytania związane z Lean Management, firmą Unilever oraz metodologią WCM, zaś uczestnicy mogli wygrać nagrody złożone z produktów Unilever. Ostatni konkurs został przeprowadzony przez studentów działających w SKN Lean Team i polegał on na poprawnym uzupełnieniu wykreślanki lub krzyżówki dotyczącej aspektów Lean Management.Uczestnicy mogli wygrać nagrody ufundowane przez Unilever, ING Bank Śląski, LeanCenter, Szef Utrzymania Ruchu, Służby Utrzymania Ruchu oraz Kaizen.

Po teorii czas na praktykę

Część praktyczna składała się z sześciu godzinnych warsztatów, które miały na celu przedstawieniepraktycznego zastosowania narzędzi Lean Management. Każdy z zarejestrowanych uczestników (73 osoby) wybrał dwa warsztaty, w których uczestniczył. Podczas wydarzenia przeprowadzono warsztaty o następującej tematyce:

Kanban – warsztat został przeprowadzony przez członków SKN Lean Team. Podczas warsztatu przeprowadzono symulację produkcji wózków widłowych w  przedsiębiorstwie przy użyciu kart Kanban. Po zakończeniu symulacji miało miejsce krótkie podsumowanie, podczas którego uczestnicy warsztatu zaproponowali swoje koncepcje ulepszeń, zgodnych z założeniami lean.

Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) – warsztat został przeprowadzony przez pana Macieja Wiertela ze Stowarzyszenia Lean Management Polska. W trakcie warsztatu uczestnicy poznali oznaczenia, techniki i metodologię konstruowania takich map.

System push & pull – warsztat został przeprowadzony przez członków SKN Lean Team. Uczestnicy mieli możliwość wcielić się w pracowników produkcyjnych, gdzie symulacja polegała na produkcji spychaczy w dwóch 15-minutowych turach. W pierwszym przepływie przestawiono system typu push, zaś następnie po krótkiej dyskusji i określeniu cech obu systemów stanowiska uległy reorganizacji – uczestnicy wprowadzili udoskonalenia z zakresu filozofii lean. W drugiej turze przedstawiono przepływ typu pull, dzięki któremu wyprodukowano pierwszy wyrób w całości oraz przekształcono produkcję masową na produkcję dokładnie na czas (JIT).

SMED – warsztat został przeprowadzony przez pana Tomasza Króla z Instytutu Doskonalenia Produkcji. W trakcie warsztatu uczestnicy zostali podzieleni na dwa zespoły, które otrzymały model prasy produkcyjnej. Celem zespołów było wykonanie przezbrojenia, prowadząc równocześnie pomiar czasu poszczególnych operacji. Po dyskusji mającej na celu wskazanie propozycji udoskonaleń procesu oraz drugiej próbie wykonania przezbrojenia wyniki poszczególnych zespołów poprawiły się ośmiokrotnie.

Poka Yoke – warsztat został przeprowadzony przez pana Mariusza Ciołczyka z firmy Unilever. Zadaniem uczestników było wykonanie urządzenia z kartonu i taśmy, które w wyniku siły grawitacji będzie rozdzielało walce o różnej grubości tak, aby wpadały do odpowiednich pojemników. W ciągu niecałej godziny w obu turach łącznie ponad połowie zespołów udało się wykonać zadanie poprawnie pomimo dużego zróżnicowania przedstawionych projektów.

Teoria ograniczeń – warsztat został przeprowadzony przez członków SKN Lean Team w dwóch etapach. Pierwszy etap skupiał się na części teoretycznej wraz z licznymi przykładami, podczas której uczestnicy dowiedzieli się czym są ograniczenia w produkcji oraz w jaki sposób minimalizować ich wpływ. W drugim etapie wykonano  ćwiczenie opierające się na metodzie pięciu kroków, podczas którego uczestnicy indywidualnie musieli odnaleźć wąskie gardło przez wykonanie obliczeń, a następnie wspólnie przejść przez kolejne etapy metody pięciu kroków.

W wyniku przeprowadzonej ankiety oceniającej Warsztaty z Lean Management okazało się, że 96% uczestników wyraziła chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji wydarzenia, co świadczy o wysokim poziomie organizacyjnym wydarzenia. Jako uczestnicy zapisali się nie tylko studenci i absolwenci Politechniki Śląskiej, ale także studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej oraz przedstawiciele firm produkcyjnych z województwa śląskiego (m.in. Fresh Logistic, Zannini, Molton). Warsztaty z Lean Management odniosły sukces dzięki zaangażowaniu studentów oraz partnerów przemysłowych, dzięki czemu było możliwe przedstawienie przykładów wdrożeń technik lean w praktyce.
Joanna Buła i Mirosław Fatyga, SKN Lean Team


Pozostałe aktualności Lean

 • Ciągła zmiana musi tkwić w DNA firmy – relacja z Konferencji Menadżerów

  ciagla-zmiana-w-dna-firmy

  IV Konferencja Menadżerów Jakości, Produkcji i Logistyki odbyła się tym razem w Sopocie. Uczestnicy mieli okazję poznać m.in. jak wygląda efektywne wykorzystanie kół jakości i kapuścianych pól w produkcji, jak przeprowadzić sprawną logistykę przy dwucyfrowych wzrostach sprzedaży, oraz zapoznać się z czynnikami pozwalającymi na uprawomocnienie pracowników w codziennym działaniu. ...

 • Robot vs. człowiek w biurze

  robot-vs-czlowiek-w-biurze

  Automatyzacja oraz robotyzacja procesów biznesowych to jeden z aktualnych trendów rynkowych. 17 kwietnia w hotelu Okęcie w Warszawie odbyła się konferencja Business Process Automation Summit, gdzie w nietypowej formie prelegenci dzielili się swym doświadczeniem z RPA.

 • Relacja: Factories Tour i niskokosztowa automatyzacja

  niskokosztowa-automatyzacja-relacja-factories

  W dniach 10-12 kwietnia, w ramach cyklu Factories Tour odbyło się w Tychach wydarzenie organizowane przez firmę MOVIDA. Omawiane tematy związane były z nowoczesnymi procesami produkcyjnymi, strategią zarządzania, optymalizacją i właściwym wykorzystaniem zasobów.

Komentarze

Śledź nas w social media Aktualności  
Ciągła zmiana musi tkwić w DNA firmy – relacja z Konferencji Menadżerów

IV Konferencja Menadżerów Jakości, Produkcji i Logistyki odbyła się tym razem w Sopocie. Uczestnicy mieli okazję poznać m.in. jak wygląda efektywne wykorzystanie kół jakości i kapuścianych pól w produkcji, jak przeprowadzić sprawną logistykę przy dwu ...

Polecamy
Kalendarz konferencji Lean  
PatronujemyŚledź nas na Facebooku